หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อสายสะพายนางนพมาศและวัสดุสำหรับพิธีเปิดและปิด พลุดอกไม้ไฟ ดอกไม้ โคมลอย กระทงสาย ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง เครื่องปั่นไฟ ไฟประดับ และค่าจัดตกแต่งสถานที่พร้อมประดบสถานที่ลอยกระทง ท่าน้ำลอยกระทง กระทงกลาง และค่าแรงติดตี้งไฟประดับบริเวณงาน รอบสระน้ำ พร้อมค่าแรงหลังเสร็จสิ้นงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณหนองน้ำชลประทาน บ้านศิริมงคล-บ้านคาละแมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คาละแมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมารถรับ-ส่งนางรำ เพื่อร่วมบวงสรวงปราสาทศีขรภูมิ (วันที่ ๑๕ และ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาช่างแต่งหน้าและทำผมนางรำ เพื่อร่วมรำบวงสรวงปราสาทศีขรภูมิ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องประชุม อบต.คาละแมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุในการฝึกซ้อมและวัสดุในการแข่งขันกีฬา และวัสดุอื่นๆ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ ตามรายการแนบท้ายขอซื้อขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]ซื้อชุดนักกีฬาและเสื้อกีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคัสมานฉันฉันท์ วันที่ ๑ - ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ จำนวน ๕ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๑๑,๕,๗,๖ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖) จำนวน ๑๒ เดือน (นายบุญสุข เพ่งพิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. ๓ แห่ง แลพ ศพด. ๒ แห่ง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นม ยู เอช ที รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาละแมะ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์(นางสมหวัง การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ จำนวน ๕ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๑๑,๕,๗,๖ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เดือน (นายสมจิตร แก้วมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ จำนวน ๔ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๘,๑๒,๒ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (นายสมเกียรติ ช่องงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บันทึกข้อตกลงเพื่อดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารสาธิตสำหรับผู้ป่วยตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์พิธีมอบบ้านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในระยะที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาำประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการเพิ่มทักษะการว่ายน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ช่วงที่ ๒(ภาคปฏิบัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด หมู่ที่ ๘ ซอย ๘(ตลาด-หนองกุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 086-252-3123
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-459-1083
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 399,949 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10