หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อแม่พันธุ์แพะ พันธุ์ บอร์ เลือด ผสมสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อแม่พันธ์แกะ พันธุ์ดอร์เปอร์ เลือดผสมสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะ พันธุ์ บอร์ เลือด ๑๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕๒ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายใบขออนุมัติจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อสายไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเพื่อทำความสะอาดสระว่ายน้ำและแสลน จำนวน ๔ รายการ ตามรายการแนบท้ายใบขออนุมัติจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านตลาด หมู่ที่ ๘ ตามรายละเอียดแนบท้ายใบขออนุมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายใบขออนุมัติจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมายานพาหนะเดินทางไป-กลับ ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ำด่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดใบขออนุมัติจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลคาละแมะ จำนวน ๙ เส้น รายละเอียดตามแบบที่ อบต.คาละแมะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คาละแมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]ซื้อวุฒิบัตร/บัตร,วัสดุเครื่องเขียน และอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติตามโครงฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านหนองอีเหลือง หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามที่ อบต.คาละแมะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2566 ]ซื้อชุด อปรพ. (หมวก,เสื้อ,กางเกง,เข็มขัด,เสื้อยืด,รองเท้า) เสื้อคอเปิด แบบที่ ๑ ตามเอกสารที่แนบมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]จ้างปรับปรุงถนนดินเสริมหินคลุก บ้านศิริมงคล หมู่ ๑๕ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.คาละแมะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2566 ]จ้างต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.คาละแมะ รายละเอียดตามที่ อบต.คาละแมะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. ๓ แห่ง และ ศพด. ๒ แห่ง นม ยู เอช ที รสจืด บรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ มล. (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องมาตรการองค์กร ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนและวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อไม้ชักฟิวส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนามุข หมู่ ๑๔ สาย (นามุข-ลำห้วยหว้า) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามที่ อบต.คาละแมะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 086-252-3123
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-459-1083
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 184,546 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10