หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.คาละแมะ   จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคาละแมะ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์(นางสมหวัง การะเกด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
อบต.คาละแมะ   จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ จำนวน ๕ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,๑๑,๕,๗,๖ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๒ เดือน (นายสมจิตร แก้วมาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
อบต.คาละแมะ   จ้างเหมารถรับ-ส่ง นักเรียนครอบครัวผู้มีรายได้น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ จำนวน ๔ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓,๘,๑๒,๒ ตั้งแต่ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เดือน (นายสมเกียรติ ช่องงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ต.ค. 2566
ทม.สุรินทร์   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย ระหว่างวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 61 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2566
อบต.บ้านจารย์   จ้างโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สุงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๐๕ สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗-๖๐-๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   จ้างดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับบริการด้านงานทะเบียนราษฎร ณ สำนักงานทะเบียนส่วนแยกโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   จ้างเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำ (Jet Aerator) พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและติดตั้งระบบควบคุม จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.ย. 2566
อบต.ตรึม   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป อบต.ตรึม ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (หลังอาคารสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
อบต.ตรึม   จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูป บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (เริ่มต้นจากบ้านนางไพ ดัชถุยาวัตร สิ้นสุด ที่ดินนายมัด บุตรงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
อบต.ตรึม   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านทรัพย์โกฏิ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (เริ่มต้นจากหนองน้ำ สิ้นสุด ป่าช้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
อบต.ตรึม   จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านกาเจาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (เริ่มต้นจากบ้านกาเจาะ สิ้นสุด หนองคู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
อบต.ตรึม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (ซอยข้างวัดบ้านหนองม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
อบต.ตรึม   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุไพร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (เริ่มต้นจากบ้านบุไพร สิ้นสุด หนองน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เบอร์ ๒๙ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๓๐ สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๖๓-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   เช่าเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2566
ทต.นิคมปราสาท   จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.บ้านจารย์   จ้างโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สุงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ทต.นิคมปราสาท   จ้างเหมาก่อสร้างหอกระจายข่าว ณ ชุมชนย่อยละลมระไซร์ หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ทต.นิคมปราสาท   จ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งเสียงตามสายในชุมชน ณ ชุมชนย่อยบ๊ะสนา หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ทต.นิคมปราสาท   จ้างโครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ณ ชุมชนย่อยสายยุทธศาสตร์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
อบต.ตรึม   จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   จ้างซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง เลขทะเบียน กข ๕๕๙๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด เทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ 26 ก.ย. 2566
อบต.บ้านจารย์   จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.บ้านจารย์   จ้างจ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้าน บ้านอังกอล หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมหลังคาสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโดมหลังคาสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.ย. 2566
อบต.คาละแมะ   จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
ทม.สุรินทร์   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566
อบต.บ้านจารย์   ซื้อโครงการหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพการออกกำลังกาย ศพด.บ้านจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.บ้านจารย์   ซื้อโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการ ศพด.ปัญญาวิทิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
อบต.บ้านจารย์   ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ศพด.บ้านอังกอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 156
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 256,761 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10