หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
ศาสนสถานในตำบลคาละแมะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคาละแมะ
สินค้าส่งเสริมรายได้ตำบลคาละแมะ
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
1
2
3
4
5
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
โทร 1567
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
ตลอด 24 ชั่วโมง
อบต.คาละแมะ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร รับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน และนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองราชดำริ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม กิจการสภา
   
 
 
ปฏิทินกิจกรรม
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวสรรหาบุคลากร
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตลาด ซอย 8 (ตลา [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 107 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ซอย 1 (บ [ 17 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 94 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด หมู่ที่ 8 ซ [ 21 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 81 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคู หมู่ที่ 4 [ 18 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 77 
   
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการปฏิบัติราชการ อบต.คาละแมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ
e-GP ในเครือข่าย
 
   
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว720  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว724  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว717 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว722  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว721  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว700  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว694 เอกสารแนบ  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สน.บถ. มท 0809.2/ว1530  [ 15 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 สน.คท. มท 0808.3/ว693 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 17 - 18  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 กศ. มท 0816.3/ว698 เอกสารแนบ  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.5/ว695  [ 14 ก.พ. 2567 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว688  [ 14 ก.พ. 2567 ]
   
   
 
สร 0023.4/ว170 การบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) [ แนบ1 ]  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.4/ว1058 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.5/ว168 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว166 ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 13 (พ.ศ.2566-2567)  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว165 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเเละภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งเเวดล้อมในเเหล่งท่องเที่ยวเเละกิจการด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว164 ตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว163 ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่สื่อประชาสัมพันธ์รายงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกองคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว161 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว1040 ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว1039 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 11  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว1038 แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว1036 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว1034 การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการระบบผลิตน้ำประปา (POG TANK) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  [ 21 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.5/ว1019 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวนเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.5/ว1017 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.2/ว1018 โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว1016 แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์เพิ่ม1เข็ม รวมเป็น 2เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว)  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว1015 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว1014 การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว1013 การนำเสนอผลการดำเนินงานขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Weste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอศีขรภูมิ ศรีณรงค์ เเละนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
   
   
 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ โครงการ โรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.ตรึม ประชุมซักซ้อมแนวทางจัดโครงการประกวดการขับร้องสรภัญญะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 22 
อบต.ตรึม ประชุมซักซ้อมแนวทางจัดโครงการส่งเสริมประเพณีแกลมอทำบุญสู่ขวัญข้าวชาวตำบลตรึม ประ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ ธนาคารขยะรีไซเคิล [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างทำป้ายไวนิ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
อบต.ตรึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้าย [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 26 
อบต.ตรึม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ 17 ก.พ. 67 รวมพลังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แสดงจุดยืน และถวายกำลังใจ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 46 
ทม.สุรินทร์ 17 ก.พ. 67 รวมพลังแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แสดงจุดยืน และถวายกำลังใจ [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 59 
ทม.สุรินทร์ 16 ก.พ. 67 ศึกษาดูงานเรื่องบทบาทของแกนนำส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลเมืองบ้านดุง [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 48 
ทม.สุรินทร์ 15 ก.พ. 67 ศึกษาดูงานเรื่องเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เทศบาลตำบลหาดคำ จังหวัดหนองคา [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 46 
อบต.ตรึม โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ 15 ก.พ. 67 ศึกษาดูงานด้านเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ AGING CITY [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ 14 ก.พ. 67 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ One Stop Service :OSS [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
   
   
 


ทม.สุรินทร์ จ้างเช่าโต๊ะพับหน้าขาวพร้อมผ้าปูโต๊ะ และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จัดงานรัฐพิธีวันที่ร [ 21 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างเหมาย้ายและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ. [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านอาวุธ หมู่ที่ 8 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านอาวุธ หมู่ที่ 8 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานรา [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างติดตั้งราวบันได ทางขึ้นอาคาร ๑ เทศบาลเมืองสุรินทร์ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหา [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารสำหรับการอบรม จำนวน ๑๒๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เบอร์ ๑๕ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๖๙๗ สุรินทร์ รหัสครุภั [ 15 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 18 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ. [ 15 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านบ่อน้ำใส หมู่ที่ 6 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.ส [ 15 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตรึม หมู่ที่ 1 ( บริเวณ [ 15 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลตรึม อำเภอศีข [ 15 ก.พ. 2567 ]


ทต.นิคมปราสาท ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]


ทต.นิคมปราสาท ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]


ทต.นิคมปราสาท ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]


ทต.นิคมปราสาท ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2567 ]
   
 
 
 
  กระดานสนทนา
   
 
สอบถามเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (31 ม.ค. 2567)    อ่าน 12  ตอบ 1  
การรับสมัครเด็กเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (14 มี.ค. 2566)    อ่าน 6111  ตอบ 3  
การยื่นเปลี่ยนผู้รับเงินเบี้ยเด็กแรกเกิด (27 ม.ค. 2566)    อ่าน 157  ตอบ 1  
 
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
       
OTOP

ผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมทอมือย้อมสีเคมี และสีธรรมชาติ
TRAVEL

สถานที่สำคัญ
       
 
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
คำแนะนำภาษี
 
ภาษีทุกประเภทจะคืนสู่ประชาชน ด้วยโครงการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ต่อไป
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การท่องเที่ยว
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนน
  ประปา
สายตรงปลัด
โทร : 086-252-3123
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-459-1083
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
E-Service บริการออนไลน์
แบบแจ้งซ่อมแซม
ถนน ประปา และไฟฟ้า
แบบคำร้องขอใช้บริการ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 459,714 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.คาละแมะ
facebook
อบต.คาละแมะ
อบต.คาละแมะ