หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/org... หน้าหลัก - ข้อมูลหน่วยงาน - เกี่ยวกับหน่วยงาน - เลือกคลิ๊กเมนู โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/sta... https://www.khalamae.go.th/sta... https://www.khalamae.go.th/sta... หน้าหลัก - บุคลากร - เลือกคลิ๊กเมนู คณะผู้บริหาร
หน้าหลัก - บุคลากร - เลือกคลิ๊กเมนู หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  ข้อมูลหน่วยงาน  เกี่ยวกับหน่วยงาน  เลือกคลิ๊กเมนู อำนาจหน้าที่  เลือกคลิ๊ก อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  แผน  เลือกคลิ๊กเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น  คลิ้กเลือกแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ(พ.ศ.2566 - 2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/con... หน้าหลัก  ข้อมูลหน่วยงาน  เกี่ยวกับหน่วยงาน  เลือกเมนู ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/law... หน้าหลัก  ระเบียบ  ภายในหน่วยงาน  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก  ระเบียบ  ระเบียบส่วนกลาง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/new... หน้าหลัก - ข่าวสาร - ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/web... หน้าหลัก - บริการประชาชน - เลือกคลิ๊ก กระดานสนวน ตอบคำถามในกระทู้ถาม ตอบ
o9 Social Network https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/con... หน้าหลักอยู่มุมขวามือปรากฏรูป Facebook เลือกคลิ๊กเพื่อดูข้อมูล
หน้าหลัก  ข้อมูลหน่วยงาน  ติดต่อ  เลือกคลิ๊ก Facebook อบต.คาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  ระเบียน  คลิ๊กเลือก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คลิ๊กเลือกประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ (ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566)
หน้าหลัก  ระเบียน  ประกาศ  คลิ๊กเลือก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ (ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566)
หน้าหลัก  ระเบียน  ข้อบัญญัติ  คลิ๊กเลือก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ (ลงวันที่ 10 ม.ค. 2566)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  แผน  แผนการดำเนินงาน  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (คลิ๊กแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  รายงานผลการกำกับติดตาม  คลิ๊กเลือกรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2566)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี  คลิ๊กเลือก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  ข้อมูลหน่วยงาน  คู่มือการปฏิบัติงาน  เลือกคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงาน
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/ser... หน้าหลัก  ข้อมูลหน่วยงาน  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  เลือกคลิ๊ก คู่มือสำหรับการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
หน้าหลัก  บริการประชาชน  เลือกคลิ๊ก คู่มือประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  สถิติ  คลิ๊กเลือก สรุปสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  รายงานอื่นๆ  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (คลิ๊กเลือก รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)
o18 E-Service https://www.khalamae.go.th/hom... หน้าหลักเลื่อนลงไปด้านล่างจะเห็นกรอกสี่เหลี่ยมผืนผ้าพิมพ์คำว่า ( E-Service บริการออนไลน์ )
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/new... https://www.khalamae.go.th/new... หน้าหลัก  แผน  แผนการจัดหาพัสดุ  คลิ๊กเลือก (แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.1, แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.2, แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ผด.3)
หน้าหลัก  ข่าวสาร  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง  คลิ๊กเลือก หน้า 2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ลงวันที่ 10 ต.ค. 2565)
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/new... https://www.khalamae.go.th/new... หน้าหลัก  ข่าวสาร  ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก  ข่าวสาร  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)  คลิ๊กเลือก
1.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม 2565
2.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนพฤศจิกายน 2565
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนธันวาคม 2565
4.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมกราคม 2566
5.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนกุมภาพันธ์ 2566
6.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเดือนมีนาคม 2566
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)  คลิ๊กเลือก รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  การบริหารบุคคล  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กเลือก นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  การบริหารบุคคล  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กเลือก รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  การบริหารบุคคล  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  คลิ๊กเลือก
1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  คลิ๊กเลือก รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro...
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/con... หน้าหลัก  บริการประชาชน  ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  สถิติ  คลิ๊กเลือก สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/new... หน้าหลัก  ข่าวสาร  กิจกรรม  คลิ๊กเลือก 1. กิจกรรมโครงการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2565) 2. กิจกรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ลงวันที่ 4 ม.ค. 2566) 3. กิจกรรมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ (ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566) 4. กิจกรรม ประชุมประชาคมการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (ลงวันที่ 2 พ.ย. 2565)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  ระเบียน  ประกาศ  คลิ๊กเลือก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ลงวันที่ 3 ม.ค. 2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  รายงานการประชุมพนักงาน  คลิ๊กเลือก รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  ระเบียบ  การจัดการองค์ความรู้ KM  คลิ๊กเลือก รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ลงวันที่ 30 ม.ค. 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ URL คำอธิบาย
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  คลิ๊กเลือก การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2566
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.khalamae.go.th/hom... https://www.khalamae.go.th/pro... https://www.khalamae.go.th/pro... หน้าหลัก  รายงาน  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  คลิ๊กเลือก การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2566
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 256,813 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10