หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
1. งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
- งานการตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุ และทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการทาประโยชน์ จากทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบล
- งานตรวจสอบ ติดตาม และการประเมินผล การดำเนินงานตามแผนงาน
- งานประเมินการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจ
- งานรายงานผล การตรวจสอบภายใน
2. งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจาปี
- การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ แนวทางแก้ไข
- งานปรับปรุงการปฏิบัติงาน แก่หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง
   
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สำนักปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารงานสาธารณสุข
- งานสวัสดิการสังคม
- งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการเกษตร
   
 
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
 
กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคาร
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
 
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
   
 
 
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 086-252-3123
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-459-1083
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
Naxsolution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 399,902 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10