หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ พ.ศ. 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 53  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 61  
 
พระราชบัญญัติ สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 73  
 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 81  
 
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
พรบ.การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง วิธีการรายงานการดําเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมือง ซึ่งดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง และการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 76  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการบริหารเงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 41  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 165  
 
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 51  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
พรบ.รักษาความสะอาดและความเแป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 40  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลคาละแมะ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2564 [ 27 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 42  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
OTOP
ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL
สถานที่สำคัญ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
สายตรงปลัด
โทร : 086-252-3123
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-459-1083
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 399,830 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10