หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
NEWS
ประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมสวนเกษตรอินทรีและสมุนไพรได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และเขิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ภาพสไลด์ด้านล่าง
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
" ประชาชนตำบลคาละแมะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีการศึกษาก้าวไกล
อาชีพมั่นคง สังคมสันติสุข "
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเข้า ท่อระบายน้ำ ฝาย
ทำนบ ให้เป็นไปด้วยความสะดวก
  ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน และไฟฟ้าสาธารณะ
  ก่อสร้างและขยายเขตประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
  พัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
  พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
  พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชุมชนและองค์กร
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคคลกรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนาส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
  ปรับปรุงข้อมูล และสำรวจข้อมูลในการพัฒนา และจัดระเบียบสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
  ถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด
และการรักษาสภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย
อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ
  ส่งเสริมและสร้างโอกาสเข้ารับบริการสาธารณสุข
  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมศักยภาพ และขีดความสามารถ เพิ่มผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์
  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่ม
 
สายตรงปลัด
โทร : 086-252-3123
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-459-1083
นายอรรถวุฒิ จินพละ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
 
 
Service
  คู่มือประชาชน
  Knowledge Management
  การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Survey
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ในบริการ
  ประมวลผล
การสำรวจ
  Google Earth
  แผนที่ดาวเทียม
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-558-407 , 086-459-1083 โทรสาร : 036-340-697
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคาละแมะ
จำนวนผู้เข้าชม 256,762 เริ่มนับ 24 ม.ค. 2566 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10